Symfonia

Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

Poznanie przez słuchaczy teoretycznych zagadnień zwianych z stosowaniem kas fiskalnych i terminali płatniczych. Opanowanie praktycznej obsługi kasy i terminali.

Tematyka szkolenia

– Podstawy prawne stosowania kasy fiskalnej

– Budowa kasy fiskalnej

– Programowanie podstawowych parametrów kasy

– Uzyskiwanie raportów kasowych

– Terminal płatniczy

– Praktyczna nauka obsługi kasy fiskalnej

– Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem i zaświadczenia ukończenia szkolenia

Serdecznie zapraszamy!