Ochrona roślin

Dla sprzedawców środków ochrony roślin

Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – kurs podstawowy

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Kurs przeznaczony dla osób uczestniczących po raz pierwszy w szkoleniu dotyczącym środków ochrony roślin
Jakie zagadnienia poruszane są na kursie?
– Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
– Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
– Integrowana ochrona roślin
– Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
– Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
– Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Czas trwania kursu – 24 godziny

Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – kurs uzupełniający

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe dotyczące środków ochrony roślin
Jaka jest tematyka szkolenia?
– Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
– Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
– Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
– Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
– Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Czas trwania kursu – 8 godzin