bg-szkolybg-szkoly

Prowadzimy nabór do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych :

– Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ( 6 semestrów) – przyjmujemy osoby , które ukończyły 8 klasową szkołę podstawową lub gimnazjum i po zasadniczej szkole zawodowej ( na semestr III). Liceum przygotowuje do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w formie zaocznej – co drugi tydzień w weekendy.

– Policealnego Studium Kosmetycznego ( 4 semestry) – przyjmujemy osoby , które pragną zdobyć kwalifikacje zawodowe na poziomie technik usług kosmetycznych.

– Policealne Studium Zawodowe Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (4 semestry) – przyjmujemy osoby, które pragną zdobyć kwalifikacje zawodowe na poziomie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do szkół policealnych mogą uczęszczać osoby , które posiadają wykształcenie średnie lub ponadgimnazjalne. Szkoły policealne prowadzimy w formie zaocznej w weekendy co drugi tydzień miesiąca.

Oferujemy naukę w centrum miasta i w komfortowych warunkach z udziałem profesjonalnej kadry .