bg-szkolybg-szkoly

Prowadzimy nabór do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych :

– Gimnazjum dla Dorosłych ( 6 semestrów) – przyjmujemy osoby, które ukończyły 15 lat i chcą zdobyć przyuczenie do wymarzonego zawodu oraz osoby, które ukończyły 18 lat. Gimnazjum funkcjonuje w formie stacjonarnej i zaocznej.

– Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ( 6 semestrów) – przyjmujemy osoby , które ukończyły 8 klasową szkołę podstawową lub gimnazjum i po zasadniczej szkole zawodowej ( na semestr III). Liceum przygotowuje do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w formie zaocznej – co drugi tydzień w weekendy.

– Policealnego Studium Kosmetycznego ( 4 semestry) – przyjmujemy osoby , które pragną zdobyć kwalifikacje zawodowe na poziomie technik usług kosmetycznych.

– Policealne Studium Zawodowe Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (4 semestry) – przyjmujemy osoby, które pragną zdobyć kwalifikacje zawodowe na poziomie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Policealne Studium Administracyjno-Prawne ( 2 semestry) – przyjmujemy osoby, które pragną zdobyć umiejętności zawodowe na poziomie specjalisty ds. administracyjno-prawnych.

– Policealne Studium Stylizacji i Makijażu ( 2 semestry)- przyjmujemy osoby, które pragną zdobyć umiejętności zawodowe na poziomie specjalisty ds. stylizacji i makijażu .

-Policealne Studium Rachunkowości (2 semestry) – przyjmujemy osoby, które pragną zdobyć umiejętności zawodowe na poziomie specjalisty ds. prowadzenia rachunkowości w firmach.

– Policealne Studium Fizykoterapii (2 semestry) – przyjmujemy osoby, które chcą zdobyć umiejętności zawodowe na poziomie specjalisty ds. fizykoterapii.

– Policealny Studium Dietetyki ( 2 semestry) – przyjmujemy osoby, które chcą zdobyć umiejętności zawodowe na poziomie specjalisty ds. dietetyki

– Policealne Studium Masażu (2 semestry) – przyjmujemy osoby, które chcą zdobyć umiejętności zawodowe na poziomie specjalisty w zawodzie masażysta.

– Policealne Studium Kinezyterapii ( 2 semestry) – przyjmujemy osoby, które chcą zdobyć umiejętności zawodowe na poziomie specjalisty ds. kinezyterapii.

Do szkół policealnych mogą uczęszczać osoby , które posiadają wykształcenie średnie lub ponadgimnazjalne. Szkoły policealne prowadzimy w formie zaocznej w weekendy co drugi tydzień miesiąca.

Oferujemy naukę w centrum miasta i w komfortowych warunkach z udziałem profesjonalnej kadry .