Zapraszamy na szkolenia logistyczno-magazynowe!

W ofercie szkolenia dla spedytorów, kierowców, magazynierów

Współpraca z Urzedzem Dozoru Technicznego, Instytutem Transportu Samochodowego, Urzędem Marszałkowskim w zakresie szkoleń ADR, CPC, Operatorów i konserwatorów urządzeń poddozorowych.
Własna baza szkoleniowa.