Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Zapraszamy na szkolenia energetyczne!

Najwyższy poziom szkolenia, egzaminy i kwalifikacje przed komisją URE działającą przy ZDZ Poznań

Zakres uprawnień:

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
– Zespoły prądotwórcze,
– Urządzenia elektrotermiczne
– Elektryczne sieci oświetlenia ulicznego
– Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
– Sieci i instalacje cieplne,
– Wymienniki ciepła,
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
– Sprężarki.
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
– Sieci gazowe rozdzielcze.
– Urządzenia i instalacje gazowe
– Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych.

Prowadzimy szkolenia zarówno ‚od podstaw’, jak równiez seminaria aktualizujące wiedzę branżową i przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych „SEP” E/D +P w grupy I/II/III