Studium Zawodowe Technik BHP

Policealne Studium Zawodowe Technik BHP

Zawód – technik bezpieczeństwa i higieny pracy  – symbol zaw. 325509

Kwalifikacja BPO.01 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Nauka trwa – 3 semestry – forma zaoczna