Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

3 – letnie; ostatni nabór dla absolwentów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej – forma zaoczna

4 – letnie dla absolwentów  8 – letnich szkół podstawowych  –  forma zaoczna

Do szkoły przyjmowane są także osoby  od 16 roku życia realizujące obowiązek nauki na mocy odrębnych przepisów.