Slide background

Szkolenia w metodach
MMA, MAG, TIG, GAS

Kurs spawalniczy – drugi poziom kwalifikacji

Drugi poziom kwalifikacji

Kursy spawania blach ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesach spawania:

  • elektrodą otuloną – 111 (MMA),
  • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
  • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG),
  • gazowego acetylenowo-tlenowego – 311 (GAS).

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli kurs spawania pierwszego poziomu kwalifikacji po minimum półrocznej praktyce spawalniczej lub ukończyli kurs w systemie podstawowym w danej metodzie.

Wyjątek: kurs spawania gazowego 311, (GAS) – kandydaci, którzy nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego, spełniają podstawowe warunki, oraz spawacze posiadający książkę spawacza, chcący poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze.

 

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

  • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji angielsko-polskiej lub niemiecko-polskiej ważne 2 lata, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.