Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych

Zasady organizowania wszelkiego typu wycieczek szkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki. W myśl ww. rozporządzenia każda forma wycieczki musi mieć swojego kierownika/opiekuna, którego wyznacza Dyrektor Szkoły.

Kadrę sprawującą opiekę nad uczniami podczas wycieczek obowiązuje znajomość przepisów prawa, przepisów dotyczących zapewniania bezpieczeństwa dla uczniów, które jest priorytetem.

Adresaci:

Nauczyciele lub osoby, które mają minimum średnie wykształcenie oraz posiadają predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Tematyka:

  • organizacja wycieczek,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek,
  • organizacja pracy kierownika wycieczek,
  • prowadzenie dokumentacji.
  • liczba godzin 10