Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Czas trwania – 36 godz.

Wymagania wstępne dla uczestników:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum średnie
  • posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi i młodzieżą

Cel kursu

Przygotowanie kandydatów do pełnienia roli wychowawcy Po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin . Kurs prowadzony jest pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Program kursu obejmuje zagadnienia:

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży -4godz.
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku 2 godz.
Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej 4 godz.
Ruch i rekreacja – 5 godz.
Turystyka i krajoznawstwo- 4 godz.
Zajęcia kulturalno – oświatowe – 5 godz.
Zajęcia praktyczno – techniczne – 2 godz.
Prace społecznie użyteczne 2 godz.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku – 8 godz.