Kurs dla osób prowadzących ubój lub uśmiercanie zwierząt w zakładach produkcyjnych i na potrzeby własne

Cel kursu:
Uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania uboju lub uśmiercania zwierząt.

Czas trwania kursu: 8 godzin

Zajęcia odbywają się w soboty od rana. Kurs realizowany jest w jeden dzień, zakończony egzaminem przed komisją powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Szkolenie przeprowadzone zgodnie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zmianami) wraz z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 września2004r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 205 poz. 2102 ze zmianami) oraz art. 7 i 21 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania(Dz. Urz. UE z dnia 18.11.2009r. L303/1-30).