Kontakt

Kontakt
Organizator Szkoleń:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia w Poznaniu
ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań
NIP: 777-00-01-720

Konto:

BZ WBK 86 1090 1359 0000 0000 3501 8439

tel. 061 868 54 17

info@zdz.poznan.pl

cdkm.poznan@zdz.poznan.pl

http://www.zdz.poznan.pl

Map data ©2014 Google
Terms of Use

Sekretariaty szkoleń

POZNAŃ – ul. Jeleniogórska 4/6,
p. Maria Łączyńska
tel. 601 711 849
cdkm.poznan@zdz.poznan.pl

ŚREM – ul. Sikorskiego 21,
p. Mariola Szubert
61 283 54 45, 663 939 600
cdkm.srem@zdz.poznan.pl

mapa