Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia w Lesznie

Ośrodek Kształcenia ZDZ w Gostyniu ul. Ogrodowa 9/2 tel. 65 572 02 39
Ośrodek Kształcenia ZDZ w Kościanie ul. Dworcowa 2 tel. 65 512 46 81
Ośrodek Kształcenia ZDZ w Rawiczu Rynek 12/13 tel. 65 545 27 64