Ważny komunikat z dnia 11 marca.

Dyrektor Szkół w ZDZ w Lesznie i w Kościanie informuje, że w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID-19 zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na okres od 12 marca do 25 marca 2020.