Komunikat dotyczący wznowienia działalności szkoleniowej i kursowej

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej od 4 maja br. wróciła możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w małych grupach z zastosowaniem środków ochrony osobistej. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i biurowe będą na bieżąco dezynfekowane.

Poszczególne grupy szkoleniowe zostaną poinformowane odpowiednio wcześniej o rozpoczęciu/wznowieniu zajęć.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 65 529 25 21, e-mail: info@zdz.leszno.pl

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781)