Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  (klasy VII i VIII)  – forma stacjonarna

  • klasy VII i VIII dla młodzieży, która ukończyła 14 lat i jest uczestnikiem Hufca Pracy w Lesznie i pragnie zdobyć przygotowanie zawodowe w wymarzonym zawodzie

oraz dla dorosłych, którzy nie ukończyli gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.