Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Dla osób, które nie ukończyły gimnazjum lub nie mają wykształcenia podstawowego.

Do szkoły przyjmowane są także  osoby , które mają ukończone 14 lat i są uczestnikami Hufca Pracy – forma dzienna.

Nauka trwa dwa lata.