Slide background

Profesjonalna obsługa biura

Excel zaawansowany

MS Excel zaawansowany
Wymagania od uczestnika: umiejętność pracy w dowolnej wersji systemu MS Windows na poziomie użytkowym,
praktyczna umiejętność i znajomość zagadnień należących do szkolenia Excel podstawowy
Zagadnienia szkoleniowe:
• Często używane wzory
– zapis i stosowanie często używanych wzorów jak: wzrost procentowy, udział procentowy, wartość VAT,
procent zmiany, wartość bez VAT, marża itp.,
• Wyszukiwanie
– stosowanie narzędzia Wyszukaj, zastosowania i użycie
• Zabezpieczanie danych arkusza
– ochrona skoroszytu, arkusza, komórek przed zmianami, opcje, stosowanie
• Usuń duplikaty
– stosowanie narzędzia Usuń duplikaty, zastosowanie i użycie
• Wykresy dla zaawansowanych
– prezentacja wielu serii danych na wykresie, linia trendu, opcje wykresów, wykresy przebiegu w czasie
• Funkcje dla zaawansowanych
– importowanie danych z plików zewnętrznych, funkcje tekstowe, rodzina funkcji SUMA, narzędzie WYBIERZ,
funkcje wyszukiwania danych na liście lub w tabeli danych, rodzina funkcji WYSZUKAJ, konsolidacja danych
• Funkcje czasu
– stosowanie funkcji czasu
• Sprawdzanie poprawności danych
– analiza danych pod kątem złych wielkości, sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
• Paski narzędziowe/wstążka
– stosowanie i dostosowywanie pasków narzędziowych, wstążki do potrzeb
• Listy danych
– listy standardowe i niestandardowe, korzystanie i tworzenie
• Tabele przestawne podstawy
– tworzenie i korzystanie z tabeli przestawnej
• Tabele przestawne zaawansowane
– stosowanie pól obliczeniowych w tabeli przestawnej, fragmentator
• Wykres przestawny
– tworzenie wykresu przestawnego, opcje wykresu, powiązanie wykresu z tabelą przestawną
• Raporty profesjonalne
– wizualizacja danych tabeli danych raportu, optymalizacja opcji wykresu raportu, style komórek