Slide background

Profesjonalna obsługa biura

Excel podstawowy – online

MS Excel podstawowy – online
Wymagania od uczestnika: podstawowa umiejętność pracy w dowolnej wersji systemu MS Windows na poziomie użytkowym (korzystanie z klawiatury i myszy, znajomość pojęć i umiejętność korzystania ze zbiorów dyskowych i folderów, korzystanie z aplikacji systemowych).
Posiadanie komputera (kamera – mikrofon – głośniki) z oprogramowanie MS Office i dostępem do Internetu.
Zagadnienia szkoleniowe:
• Wstęp do programu MS Excel
– filozofia działania programu, porównanie wersji programu MS Excel, porównanie do odpowiedników
programu pochodzących z zamienników pakietu MS Office, konwencje stosowane przy aplikacjach Microsoft,
pasek stanu, pojęcie skoroszytu, arkusza i komórki, adres komórki i zakres komórek, paski narzędzi Szybkiego
dostępu
• Wprowadzanie i inspekcja formuł
– operowanie na komórkach arkusza, rodzaje i rola zawartości w obliczeniach,
• Praca z myszą i klawiaturą
– narzędzia wprowadzania danych do komórek arkusza, wyłączność/zamienność urządzeń wejściowych,
skróty klawiaturowe
• Operacje na zawartości komórki
– podstawowe operacje na zawartości komórki z użyciem urządzeń wejściowych: kopiowanie, wycinanie,
wklejanie zawartości komórek
• Blokowanie i podział okienek
– konfigurowanie postaci arkusza z danymi dla optymalności ich przetwarzania, ukrywanie komórek w
kolumnach/wierszach
• Formatowanie i formatowanie warunkowe
– sposoby prezentacji zawartości komórek arkusza w zależności od rodzaju, wielkości, typu danych i
zależności między zawartością komórek arkusza
• Drukowanie
– teoria drukowania arkusza komórek, konfigurowanie drukarki, drukarka wirtualna, konfigurowanie obszaru
wydruku, dzielenie na strony
• Znajdź / Zamień
– wyszukiwanie danych w arkuszu, zamiana zawartości komórek na podstawie kryterium wyszukiwania
• Sortowanie
– sortowanie danych w komórkach, warianty i opcje procesu,
• Grupy i Konspekt
– użycie konspektu do analizy danych, grupowanie ręczne i automatyczne
• Wykresy Podstawy
– rodzaje wykresów, dobór typu wykresu do zagadnienia i typów danych, opcje wykresu, edycja danych do
prezentacji na wykresie
• Filtr
– stosowanie filtrowania danych, zastosowania filtrowania danych, opcje autofiltra
• Funkcje – podstawy
– operowanie funkcjami w komórce, podstawowe funkcje programu: SUMA, JEŻELI, operatory operacji
arytmetycznych
• Zapis arkusza do pliku
operacje na dyskowej postaci skoroszytu, tryb zgodności, konwersja arkusza do innego formatu
• Udostępnianie skoroszytu
– praca zespołowa na arkuszu, przygotowanie i korzystanie z arkusza
• Adresy względne i bezwzględne
– pojęcie adresacji względnej i bezwzględnej, zastosowania i użycie
• Operacje na wielu arkuszach
– jednoczesne operacje na wielu arkuszach, przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami, ukrywanie
arkuszy.

Zadzwoń i zapytaj! tel. 65 529 25 21