Slide background

Profesjonalna obsługa biura

Excel dla ekspertów

MS Excel dla ekspertów
Wymagania od uczestnika: umiejętność pracy w dowolnej wersji systemu MS Windows na poziomie użytkowym,
praktyczna umiejętność i znajomość zagadnień należących do szkolenia Excel zaawansowany
Zagadnienia szkoleniowe:
• Autokorekta
– weryfikacja treści pod kątem błędów pisarskich, sprawdzanie pisowni
• Wykresy dla ekspertów
– nietypowe wykresy wizualizacji danych
• Funkcje dla ekspertów
– stosowanie funkcji zaawansowanych jak ADRES, wyszukiwania jak POZYCJA, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS
• Funkcje rodziny BD
– stosowanie i zastosowanie funkcji z rodziny BD
• Suma częściowa
– stosowanie narzędzia Sumy częściowej, kody operacji
• Tabela
– zastosowania tabel i ich użycie
• Funkcje i formuły tablicowe
– zastosowania i użycie funkcji tablicowych, funkcja TRANSPONUJ, operatory w funkcjach tablicowych
• Tabele przestawne dla ekspertów
– formatowanie tabeli przestawnej, narzędzia tabeli przestawnej
• Analiza danych
– korzystanie z funkcji Szukaj wyniku, scenariusze wyników, tabela danych
• Wykresy matematyczne
– stosowanie równań matematycznych, wykresy matematyczne
• Filtr zaawansowany
– stosowanie zaawansowanej techniki filtrowania danych na arkuszu
• Narzędzie SOLVER
– stosowanie narzędzia SOLVER w analizie danych
• Kwerendy
– korzystanie z danych obecnych w bazach danych innych programów
• Formularz
– połączenie danych z formularzem interakcyjnym, karta DEVELOPER