Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy

Szkolenie dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym odpowiedniego rodzaju (krajowy lub międzynarodowy zarobkowy przewóz osób) zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5, poz. 51)

Program szkolenia obejmuje:

  • prawo cywilne
  • prawo handlowe
  • prawo socjalne
  • prawo podatkowe
  • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • dostęp do rynku usług transportowych
  • normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  • bezpieczeństwo drogowe.

Czas trwania:

40 godzin