Slide background

Szkolenia w metodach
MMA, MAG, TIG, GAS

Kurs spawalniczy – pierwszy poziom kwalifikacji

Pierwszy poziom

Kursy spawania blach i rur ze stali niestopowych spoinami pachwinowymi w procesach spawania:

 • elektroda otuloną – 111 (MMA),
 • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
 • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

 • ukończyli 18. rok życia i co najmniej szkołę podstawową,
 • przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza,
 • nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego,
 • posiadają książkę spawacza, ale chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o nowy proces spawania.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

 • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji angielsko-polskiej lub niemiecko-polskiej ważne 2 lata, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

Weryfikacyjne egzaminy spawaczy

W naszych Centrach i Ośrodkach Kształcenia organizujemy egzaminy weryfikacyjne dla spawaczy po podstawowych kursach spawania.

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza, które utraciło dwuletnią ważność,
 • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych podstawowych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw.

Egzamin weryfikacyjny, który odbywa się w jednym dniu składa się:

 • z części praktycznej, w której spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w metodzie, w której ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa,
 • z części teoretycznej w formie testowej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega.

Pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego uprawnia spawacza do uzyskania przedłużenia ważności posiadanego świadectwa na kolejne dwa lata lub otrzymania nowego świadectwa.

Opłata za egzamin weryfikacyjny w jednej metodzie spawania do końca bieżącego roku wynosi 230zł.

W razie organizowania egzaminu weryfikacyjnego na zlecenie zakładu pracy i przeprowadzenia egzaminu na jego terenie, opłata zostanie zmniejszona o koszty materiałowe i eksploatacyjne.

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 9:00.