Slide background

Wsparcie sprzedaży

Bukieciarstwo

Bukieciarstwo, bardziej fachowo nazywane florystyką, to dziedzina obecnie bardzo modna. Rozwija zmysł estetyczny, smak kolorystyczny, wyczucie proporcji oraz zręczność.

Kurs umożliwia słuchaczowi nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce (m.in. ślubnej, żałobnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych). Kurs dostarcza praktycznej wiedzy na temat gatunków roślin ozdobnych, sposobu ich przechowywania, specyfiki ich uprawy.

Kurs obejmuje 40 godzin.

Kurs wulkanizatora

Uczestnik kursu nabywa wiedze teoretyczna i praktyczna w zakresie naprawy i wymiany ogumienia, posługiwania się maszyną do montażu i demontażu opon, wyważarka itp.

Kursant otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla sprzedawców środków ochrony roślin

Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – kurs podstawowy

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Kurs przeznaczony dla osób uczestniczących po raz pierwszy w szkoleniu dotyczącym środków ochrony roślin
Jakie zagadnienia poruszane są na kursie?
– Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
– Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
– Integrowana ochrona roślin
– Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
– Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
– Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Czas trwania kursu – 24 godziny

Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – kurs uzupełniający

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe dotyczące środków ochrony roślin
Jaka jest tematyka szkolenia?
– Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
– Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
– Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
– Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
– Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Czas trwania kursu – 8 godzin

Przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Kurs skierowany jest do osób, które nie ukończyły nauki w zasadniczej szkole zawodowej, bądź też w ogóle jej nie zaczęły. Mają natomiast praktykę zawodową, tzn. są w trakcie nauki u mistrza lub właśnie ją ukończyły. Ważne jest, aby przystępując do egzaminu czeladniczego mogły udokumentować, co najmniej trzy lub dwuletni (w zależności od zawodu) staż praktyki zawodowej. Zobacz więcej

Barman – kelner

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu barmana – kelner. Kursanci zostaną zapoznani z informacjami dotyczącymi wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia; różnych form zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe oraz metod ich oceny i przechowywania; organizacji pracy i czynności związanych z przygotowania baru do przyjęcia gości; techniki sporządzania oraz sposobów serwowania napojów i koktajli, a także za barem; dokumentacji obowiązującej w barze oraz sposobami jej prowadzenia.

 

Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

Poznanie przez słuchaczy teoretycznych zagadnień zwianych z stosowaniem kas fiskalnych i terminali płatniczych. Opanowanie praktycznej obsługi kasy i terminali.

Tematyka szkolenia

– Podstawy prawne stosowania kasy fiskalnej

– Budowa kasy fiskalnej

– Programowanie podstawowych parametrów kasy

– Uzyskiwanie raportów kasowych

– Terminal płatniczy

– Praktyczna nauka obsługi kasy fiskalnej

– Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem i zaświadczenia ukończenia szkolenia

Serdecznie zapraszamy!