Aktualności

Oferta pracy

Zakład Doskonalenia Zawodowego poszukuje pracownika na stanowisko referent ds. szkoleń. Praca w firmie z wieloletnim doświadczeniem.

Nasze wymagania:

– przygotowanie i organizacja kursów i szkoleń

– pozyskiwanie nowych klientów oraz zacieśnianie relacji biznesowych

– przygotowywanie ofert handlowych dostosowanych do potrzeb klienta

– prowadzenie rozmów sprzedażowych oraz ustaleń i negocjacji z klientami

– rzetelność i uczciwość

– łatwość nawiązywania kontaktów

– wykształcenie minimum średnie

– gotowość do pracy w różnych porach dnia

– dobra znajomość obsługi komputera

– doświadczenie na podobnym stanowisku jako dodatkowym atutem

Oferujemy:

– zatrudnienie na cały etat

– stabilność zatrudnienia

– kompleksowy pakiet szkoleń

– możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny – 65 529 25 21 wew. 25

Oferta pracy

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Kościanie poszukuje nauczyciela języka polskiego. Zatrudnienie na umowę zlecenie. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych.

Więcej informacji w sekretariacie ul. Dworcowa 2 Kościan lub telefonicznie 65 512 46 81

 

Konferencja ZDZ

26.09.2017r. Leszno, Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Krótka 5

Zapraszamy na konferencję:

„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego.”

Pozyskiwanie dofinansowania na szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

i ich pracowników.

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy:

 • Prowadzą działalność na terenie powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego,leszczyńskiego,  międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego i miasta Leszna.
 • Są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania szkoleń w wysokości od 50 % – 80%

i wartości do 5000 zł na pracownika i do 100 000zł na firmę.

Podczas konferencji uczestnicy:

 • Dowiedzą się o założeniach, warunkach i celach projektu
 • Zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności pozyskiwania dofinansowania na szkolenia

PROGRAM:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników.

10.00-10.15 Przywitanie gości, informacje o Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – Prezes Zarządu ZDZ.

10.15 – 10.45– możliwości dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorców – Przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

10.45 – 11.30 Informacja o projekcie i działalności Operatora.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa.

11.45 – 13.30 Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), procedura uzyskania dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem Operatora BUR.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

                                  Zgłoszenia i zapisy do 22.09.2017r. – formularz online – zapisz się

Kontakt: konferencjazdz@gmail.com , Bartosz Mikołajczak tel. 65 572 02 39

 

Aktywne Obywatelskie Leszno – bierzemy udział

AOL

Zapraszamy do udziału w III edycji akcji „Aktywne Obywatelskie Leszno”. Będzie to 10 dni aktywnych wydarzeń adresowanych do mieszkańców naszego Miasta i regionu.

W programie m.in.:

FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, LESZCZYŃSKICH INSTYTUCJI ORAZ FIRM ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE

 

 

16 września 2017 11.00 – 16.00
Aleja Gwiazd Żużla i teren przy stadionie im. Alfreda Smoczyka

19 września 2017 13:00 – 16:00
DRZWI OTWARTE – zapraszamy do naszego Zakładu dla naszych gości przygotujemy następujące atrakcje:

– spotkanie z władzami ZDZ
– przedstawienie oferty edukacyjnej
– zwiedzanie obiektu szkoły
– pokaz praktyczny zabiegu upiększającego

Oferta pracy – zatrudnimy wykładowców

Zatrudnimy na umowę zlecenie nauczycieli przedmiotów:

– język polski

– historia

– wiedza o społeczeństwie

– geografia

– biologia

– chemia

– fizyka

– matematyka

– informatyka

– edukacja dla bezpieczeństwa

– podstawy przedsiębiorczości

Więcej informacji uzyskacie Państwo w sekretariacie Ośrodka Kształcenia w Kościanie ul. Dworcowa 2  lub pod nr tel. 65 512 46 81

Rusza nowy projekt – nowe możliwości podniesienia kwalifikacji

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego”, nr RPWP.06.05.00-30-0144/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

ZAKRES WSPARCIA:
-DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej – umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z doradcą, który w razie potrzeby pomoże zinterpretować
– wyniki analiz rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju, wybrać
– najbardziej korzystny dla przedsiębiorstwa rodzaj wsparcia-przeprowadzi uproszczonej analizy potrzeb przedsiębiorcy – Etap rekrutacji.
USŁUGA ROZWOJOWA:
– Szkoleniowa
– doradcza

Szczegóły – zobacz

cu

Oferta pracy – poszukujemy wykładowców

Oferta pracy

Poszukujemy wykładowców do prowadzenia szkoleń z następujących tematów:

 • dokumentacja techniczna
 • technologia robót ziemnych
 • podstawy elektrotechniki
 • silniki spalinowe
 • elementy hydrauliki
 • budowa koparek, koparko-ładowarek
 • budowa narzędzi udarowych, ręcznych
 • budowa zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • przygotowanie pedagogiczne
 • umiejętność przekazywania wiedzy
 • zaangażowanie
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV oraz dyplomu potwierdzającego wykształcenie na adres:

agnieszka.ciesielska@zdz.poznan.pl

 

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

 • Blok ogólny (obowiązkowy):

  • BHP
  • Technologia
  • Materiałoznawstwo
  • Rysunek zawodowy
  • Kosztorysowanie (również komputerowe)
 • Tematyka skorelowana:

  • Kosztorysowanie komputerowe w budownictwie
  • Kalkulacje zawodowe i kosztorysowanie w MS-Excel
  • Projektowanie 2-wymiarowe w AUTO CAD
  • Budowanie profesjonalnych ofert i promocja działalności

Test egzaminacyjny

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne będą oceniane systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Cena

Cena jednego kursu od 1360,00zł.
Proponujemy korzystne połączenia kursów:

 • Blok ogólny – obowiązkowy
 • 1 kurs – od 1360,00zł
 • 2 kursy – od 1789,00
 • 3 kursy – od 1950,00
 • 4 kursy – od 2200,00

Odpłatność za szkolenie płatna w max 3 ratach (50%, 25%, 25%). Terminy płatności ustalamy w momencie zapisu na szkolenie. Wystawiamy faktury VAT.

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał

Bezpłatne szkolenia językowe „Angielski Perfect II”

ap2
EFS_Samorzad_kolor-1024x1021

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osoby w wiek: 25-65 lat,
 • zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie j. angielskiego na poziomie (do wyboru): A1, A2, B1, B2,
 • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe – podręczniki – zgodne z realizowanym poziomem szkolenia,
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

CEL

Podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz Certyfikacja (po zdaniu egzaminu zewnętrznego), potwierdzająca zdobycie określonego stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie: A1, A2, B1 lub B2.
ESOKJ – ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. ESOKJ określa wymagania egzaminów certyfikowanych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach.
Poziomy umiejętności wg ESOKJ – poziomy grup szkoleniowych (10 os.) do wyboru:
– Poziom A1 i A2 – poziom podstawowy,
– Poziom B1 i B2 – poziom samodzielności.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

 • Grupy szkoleniowe – 10 os., ILOŚĆ GRUP OGRANICZONA
 • Dobór grup w oparciu o testy wstępne – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,
 • Czas trwania kursu – 60 godz. Dydaktycznych,
 • Każde szkolenie kończy się egzaminem i  otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ),
 • Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – max 4 godz. dydaktycznych (3 zegarowe) /1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

 • Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną
zadzwon-i-zapytaj

prosimy skorzystać z poniższego formularza, skontaktujemy się celem ustalenia szczegółów.

Bezpłatne kursy komputerowe – Z komputerem na Ty

zknt
EFS_Samorzad_kolor-1024x1021

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osoby w wiek: 25-65 lat,
 • zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego,
  Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis,
 • Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu
  zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK,
 • Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.

CEL

Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).

Zakres ramowy szkolenia:

 • Informacja i komunikacja w sieci Internet,
  Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
  Bezpieczeństwo w sieciach i internecie,
  Rozwiązywanie problemów technicznych.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

 • Grupy szkoleniowe – 10 os., ILOŚĆ GRUP OGRANICZONA
 • Dobór grup w oparciu o testy wstępne – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,
 • Czas trwania kursu – 60 godz. Dydaktycznych,
 • Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – max 4 godz. dydaktycznych (3 zegarowe) /1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

 • Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną
zadzwon-i-zapytaj

prosimy skorzystać z poniższego formularza, skontaktujemy się celem ustalenia szczegółów.