Aktualności

Konferencja ZDZ

26.09.2017r. Leszno, Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Krótka 5

Zapraszamy na konferencję:

„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego.”

Pozyskiwanie dofinansowania na szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

i ich pracowników.

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy:

 • Prowadzą działalność na terenie powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego,leszczyńskiego,  międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego i miasta Leszna.
 • Są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania szkoleń w wysokości od 50 % – 80%

i wartości do 5000 zł na pracownika i do 100 000zł na firmę.

Podczas konferencji uczestnicy:

 • Dowiedzą się o założeniach, warunkach i celach projektu
 • Zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności pozyskiwania dofinansowania na szkolenia

PROGRAM:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników.

10.00-10.15 Przywitanie gości, informacje o Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – Prezes Zarządu ZDZ.

10.15 – 10.45– możliwości dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorców – Przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

10.45 – 11.30 Informacja o projekcie i działalności Operatora.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa.

11.45 – 13.30 Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), procedura uzyskania dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem Operatora BUR.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

                                  Zgłoszenia i zapisy do 22.09.2017r. – formularz online – zapisz się

Kontakt: konferencjazdz@gmail.com , Bartosz Mikołajczak tel. 65 572 02 39

 

Aktywne Obywatelskie Leszno – bierzemy udział

AOL

Zapraszamy do udziału w III edycji akcji „Aktywne Obywatelskie Leszno”. Będzie to 10 dni aktywnych wydarzeń adresowanych do mieszkańców naszego Miasta i regionu.

W programie m.in.:

FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, LESZCZYŃSKICH INSTYTUCJI ORAZ FIRM ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE

 

 

16 września 2017 11.00 – 16.00
Aleja Gwiazd Żużla i teren przy stadionie im. Alfreda Smoczyka

19 września 2017 13:00 – 16:00
DRZWI OTWARTE – zapraszamy do naszego Zakładu dla naszych gości przygotujemy następujące atrakcje:

– spotkanie z władzami ZDZ
– przedstawienie oferty edukacyjnej
– zwiedzanie obiektu szkoły
– pokaz praktyczny zabiegu upiększającego

Oferta pracy – zatrudnimy wykładowców

Zatrudnimy na umowę zlecenie nauczycieli przedmiotów:

– język polski

– historia

– wiedza o społeczeństwie

– geografia

– biologia

– chemia

– fizyka

– matematyka

– informatyka

– edukacja dla bezpieczeństwa

– podstawy przedsiębiorczości

Więcej informacji uzyskacie Państwo w sekretariacie Ośrodka Kształcenia w Kościanie ul. Dworcowa 2  lub pod nr tel. 65 512 46 81

Rusza nowy projekt – nowe możliwości podniesienia kwalifikacji

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego”, nr RPWP.06.05.00-30-0144/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

ZAKRES WSPARCIA:
-DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej – umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z doradcą, który w razie potrzeby pomoże zinterpretować
– wyniki analiz rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju, wybrać
– najbardziej korzystny dla przedsiębiorstwa rodzaj wsparcia-przeprowadzi uproszczonej analizy potrzeb przedsiębiorcy – Etap rekrutacji.
USŁUGA ROZWOJOWA:
– Szkoleniowa
– doradcza

Szczegóły – zobacz

cu

Oferta pracy – poszukujemy wykładowców

Oferta pracy

Poszukujemy wykładowców do prowadzenia szkoleń z następujących tematów:

 • dokumentacja techniczna
 • technologia robót ziemnych
 • podstawy elektrotechniki
 • silniki spalinowe
 • elementy hydrauliki
 • budowa koparek, koparko-ładowarek
 • budowa narzędzi udarowych, ręcznych
 • budowa zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • przygotowanie pedagogiczne
 • umiejętność przekazywania wiedzy
 • zaangażowanie
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV oraz dyplomu potwierdzającego wykształcenie na adres:

agnieszka.ciesielska@zdz.poznan.pl

 

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

 • Blok ogólny (obowiązkowy):

  • BHP
  • Technologia
  • Materiałoznawstwo
  • Rysunek zawodowy
  • Kosztorysowanie (również komputerowe)
 • Tematyka skorelowana:

  • Kosztorysowanie komputerowe w budownictwie
  • Kalkulacje zawodowe i kosztorysowanie w MS-Excel
  • Projektowanie 2-wymiarowe w AUTO CAD
  • Budowanie profesjonalnych ofert i promocja działalności

Test egzaminacyjny

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne będą oceniane systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Cena

Cena jednego kursu od 1360,00zł.
Proponujemy korzystne połączenia kursów:

 • Blok ogólny – obowiązkowy
 • 1 kurs – od 1360,00zł
 • 2 kursy – od 1789,00
 • 3 kursy – od 1950,00
 • 4 kursy – od 2200,00

Odpłatność za szkolenie płatna w max 3 ratach (50%, 25%, 25%). Terminy płatności ustalamy w momencie zapisu na szkolenie. Wystawiamy faktury VAT.

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał

Bezpłatne szkolenia językowe „Angielski Perfect II”

ap2
EFS_Samorzad_kolor-1024x1021

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osoby w wiek: 25-65 lat,
 • zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie j. angielskiego na poziomie (do wyboru): A1, A2, B1, B2,
 • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe – podręczniki – zgodne z realizowanym poziomem szkolenia,
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

CEL

Podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz Certyfikacja (po zdaniu egzaminu zewnętrznego), potwierdzająca zdobycie określonego stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie: A1, A2, B1 lub B2.
ESOKJ – ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. ESOKJ określa wymagania egzaminów certyfikowanych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach.
Poziomy umiejętności wg ESOKJ – poziomy grup szkoleniowych (10 os.) do wyboru:
– Poziom A1 i A2 – poziom podstawowy,
– Poziom B1 i B2 – poziom samodzielności.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

 • Grupy szkoleniowe – 10 os., ILOŚĆ GRUP OGRANICZONA
 • Dobór grup w oparciu o testy wstępne – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,
 • Czas trwania kursu – 60 godz. Dydaktycznych,
 • Każde szkolenie kończy się egzaminem i  otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ),
 • Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – max 4 godz. dydaktycznych (3 zegarowe) /1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

 • Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną
zadzwon-i-zapytaj

prosimy skorzystać z poniższego formularza, skontaktujemy się celem ustalenia szczegółów.

Bezpłatne kursy komputerowe – Z komputerem na Ty

zknt
EFS_Samorzad_kolor-1024x1021

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osoby w wiek: 25-65 lat,
 • zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego,
  Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis,
 • Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu
  zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK,
 • Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.

CEL

Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).

Zakres ramowy szkolenia:

 • Informacja i komunikacja w sieci Internet,
  Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
  Bezpieczeństwo w sieciach i internecie,
  Rozwiązywanie problemów technicznych.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

 • Grupy szkoleniowe – 10 os., ILOŚĆ GRUP OGRANICZONA
 • Dobór grup w oparciu o testy wstępne – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,
 • Czas trwania kursu – 60 godz. Dydaktycznych,
 • Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – max 4 godz. dydaktycznych (3 zegarowe) /1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

 • Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną
zadzwon-i-zapytaj

prosimy skorzystać z poniższego formularza, skontaktujemy się celem ustalenia szczegółów.

Oficialne otwarcie Ośrodka Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gostyniu

Uroczystość otwarcia nowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gostyniu połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W wystąpieniach podkreślano potrzebę współpracy w budowaniu kompleksowej bazy dydaktyczno-wychowawczej. Stąd nie dziwi fakt, że współgospodarzami nowej siedziby są Ochotnicze Hufce Pracy.

ZDZ w Gostyniu od 1 października mieści się pod nowym adresem na  ul. Ogrodowej, jednak oficjalnego otwarcia lokalu dokonano dopiero dwa dni po święcie oświaty. Gospodarze – ZDZ i OHP chcieli w ten sposób podkreślić swój wkład w edukację młodzieży i dorosłych. Na uroczystości obecne były władze samorządowe regionu, przedstawiciele instytucji oraz firm współpracujących z ZDZ w Gostyniu.

Podczas oficjalnego otwarcia nowego budynku zwrócono uwagę na potrzebę lokalnej współpracy w celu stworzenia wszechstronnej oferty edukacyjnej. Stąd przemawiający gospodarze i goście wypowiadali się w podobnym tonie. – Naszym założeniem było, aby OHP funkcjonowały razem z ZDZ – zauważył Mariusz Mikołajczak, prezes zarządu ZDZ w Poznaniu. – Chcemy, by tu była baza „od przedszkola do Opola”, od gimnazjum, poprzez szkołę zawodową, liceum, aż po szkołę wyższą – dodał Ryszard Karmoliński, kanclerz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. – Myślę, że ZDZ doskonale wpisze się w krajobraz budowania dialogu między edukacją a gospodarką. Ale żeby zbudować coś trwałego, trzeba się oprzeć na współpracy – mówił Robert Marcinkowski, starosta gostyński.

Podczas krótkiej prezentacji multimedialnej Bartosz Mikołajczak, dyrektor ZDZ w Gostyniu przybliżył specyfikę jego działania i historię powstania gostyńskiego ośrodka. – Region gostyński się rozrasta, postępują nowe inwestycje. To spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na edukację. Te sprzyjające okoliczności regionu pozwoliły pomyśleć o nowej siedzibie, w której będą warunki także dla młodzieży z problemami, która z różnych powodów nie mogła w szkole publicznej być – mówił Bartosz Mikołajczak.

Dyrektor ZDZ zwrócił też uwagę na zachodzące zmiany, w tym samego loga firmy – z koła zębatego na symbol otwartej książki.  – Oferta ZSZ ma na celu uzupełnienie oferty szkół publicznych, a nie konkurencji. Ma umożliwić dalszą edukację absolwentom Gimnazjum dla Dorosłych. Stąd Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ i Liceum Ogólnokształcące ZDZ. Firma wprowadza w tym roku nową ofertę edukacyjną – studia podyplomowe, które będą się odbywały w Gostyniu. W tym roku są w jednej specjalności – organizacji i zarządzania oświatą. Początek w najbliższą sobotę. Oferta będzie rozszerzana w kolejnych latach – dodał Bartosz Mikołajczak.  Dyrektor ZDZ wspomniał też o ofercie kursowej i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Nie obyło się bez gratulacji i życzeń. Złożył je m.in. Marian Tyrzyk, starszy Cechu Rzemiosł Różnych, z który ZDZ współpracuje od tego roku. Na koniec Bartosz Mikołajczak zaprosił wszystkich na zwiedzanie budynku i poczęstunek.

tekst – gostyn24.pl

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC