Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Poznaj szkolenia dla branży medyczno-opiekuńczej!

Centrum Kształcenia ZDZ w Lesznie proponuje atrakcyjne warunki korzystania ze szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych.

Zakład Doskonalenia Zawodowego jako organizacja szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem jest obecnie liderem w kształceniu ustawicznym osób dorosłych na terenie Wielkopolski. Naszą misją jest dostarczenie jak największemu gronu odbiorców możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zasięgiem działania obejmujemy całą Wielkopolskę.

Aktualnie bazując na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizujemy kursy specjalizacyjne, kwalifikacyjne i specjalistyczne.
Serdecznie zapraszamy!

Poznaj szkolenia dla branży medyczno-opiekuńczej