Slide background

Wsparcie sprzedaży

Barman – kelner

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu barmana – kelner. Kursanci zostaną zapoznani z informacjami dotyczącymi wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia; różnych form zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe oraz metod ich oceny i przechowywania; organizacji pracy i czynności związanych z przygotowania baru do przyjęcia gości; techniki sporządzania oraz sposobów serwowania napojów i koktajli, a także za barem; dokumentacji obowiązującej w barze oraz sposobami jej prowadzenia.