Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów ZDZ CK Leszno
Kurs: Mała księgowość z księgowością podatkową 22 listopad 2021
Kurs: Excel podstawowy – stacjonarny trwa nabór
Kurs: Kurs BHP dla służb trwa nabór
Kurs: Kurs dla osób prowadzących ubój lub uśmiercanie zwierząt trwa nabór
Kurs: Kurs dla osób prowadzących transport – konwojent zwierząt trwa nabór
Kurs: Komputerowy – obsługa – podstawowy trwa nabór
Kurs: Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników wykonujących transport drogowy trwa nabór
Kurs: ADR – Podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych trwa nabór
Kurs: ADR – Specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach trwa nabór
Kurs: Elektroenergetyczny do 1 kV 13 wrzesień 2021 godz.16:00
Rozpoczęcie kursu: Kurs na obsługę suwnic i cięgników trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na palacz C.O. 20 września 2021 16:00
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu październik 2021
Rozpoczęcie kursu: Kurs na wychowawcę wypoczynku trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na kierownika wypoczynku trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs spawalniczy – pierwszy poziom kwalifikacji 06 września 2021 godz. 15:30
Egzamin weryfikacyjny spawania trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych październik 2021
Rozpoczęcie kursu: Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych czerwiec 2021
 Rozpoczęcie kursu: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych trwa nabór
 Rozpoczęcie kursu: Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – podstawowy (dla sprzedawców) trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Energetyczny dla pomiarowców 24 maja 2021 godz.16:00
Rozpoczęcie kursu: Dla sprzedawców środków ochrony roślin 28 września 2021
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych trwa nabór