Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Rozpoczęcie kursu: Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Excel podstawowy Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Excel zaawansowany Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Excel dla ekspertów Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na obsługę suwnic i cięgników Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na wychowawcę wypoczynku Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na kierownika wypoczynku Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs palacz – C.O. Leszno 29-01-2018 godz.16:15
Rozpoczęcie kursu: Kurs spawalniczy – pierwszy poziom kwalifikacji Leszno trwa nabór
Egzamin weryfikacyjny spawania Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników
wykonujących transport drogowy osób i rzeczy
Leszno 12-01-2018 godz.16:00
Rozpoczęcie kursu: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego
lub czeladnika
Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Elektryczny do 1 kV Leszno 22-01-2018 godz.16:15
Rozpoczęcie kursu: Energetyczny dla pomiarowców Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Dla sprzedawców środków ochrony roślin Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp Leszno 05-02-2018 godz.15:00
Rozpoczęcie kursu: Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: AutoCAD Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników Leszno kwiecień
Rozpoczęcie kursu: Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – podstawowy (dla sprzedawców) Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Podstawowy kurs komputerowy Leszno trwa nabór