Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów ZDZ CK Leszno
Kurs: Kadry i płace maj 2022
Kurs: Kwalifikacyjny przygotowujący do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika 10 maja 2022 godz. 16:00
Kurs: Excel podstawowy – stacjonarny trwa nabór
Kurs: Kurs BHP dla służb trwa nabór
Kurs: Kurs dla osób prowadzących ubój lub uśmiercanie zwierząt trwa nabór
Kurs: Kurs dla osób prowadzących transport – konwojent zwierząt trwa nabór
Kurs: Komputerowy – obsługa – podstawowy trwa nabór
Kurs: Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników wykonujących transport drogowy 12 maja 2022 godz.16:00
Kurs: ADR – Podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych trwa nabór
Kurs: ADR – Specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach trwa nabór
Kurs: Elektroenergetyczny do 1 kV 25 kwietnia 2022 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Kurs na obsługę suwnic i cięgników trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na palacz C.O. trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na wychowawcę wypoczynku trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na kierownika wypoczynku trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs spawalniczy – pierwszy poziom kwalifikacji trwa nabór
Egzamin weryfikacyjny spawania trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych maj 2022
Rozpoczęcie kursu: Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych trwa nabór
 Rozpoczęcie kursu: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych trwa nabór
 Rozpoczęcie kursu: Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – podstawowy (dla sprzedawców) 11-13 maja 2022
Rozpoczęcie kursu: Energetyczny dla pomiarowców 28 marzec 2022 godz 16:00
Rozpoczęcie kursu: Dla sprzedawców środków ochrony roślin trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych trwa nabórINFORMACJA

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia

w dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2022

czynny będzie w godzinach 07:00 – 13:30