Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Rozpoczęcie kursu: Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Leszno 24-10-2016 godz. 10:00
Rozpoczęcie kursu: Excel podstawowy Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Excel zaawansowany Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Excel dla ekspertów Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na obsługę suwnic i cięgników Leszno 08-02-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Leszno 01-12-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Kurs na wychowawcę wypoczynku Leszno 16-06-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Kurs na kierownika wypoczynku Leszno 01-12-2016 godz. 15:30
Rozpoczęcie kursu: Kurs palacz – C.O. Leszno 12-09-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Kurs spawalniczy – pierwszy poziom kwalifikacji Leszno 09-01-2017 godz. 15:30
Egzamin weryfikacyjny spawania Leszno 13-12-2016 godz. 08:00
Rozpoczęcie kursu: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych Leszno 21-11-2016 godz. 15:00
Rozpoczęcie kursu: Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników
wykonujących transport drogowy osób i rzeczy
Leszno 02-12-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego
lub czeladnika
Leszno 10-05-2016 godz. 15:00
Rozpoczęcie kursu: Elektryczny do 1 kV Leszno 23-01-2017 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Energetyczny dla pomiarowców Leszno 20-00-2017
Rozpoczęcie kursu: Dla sprzedawców środków ochrony roślin Leszno 09-01-2017 godz.08:00
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp Leszno 31-05-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: AutoCAD Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Leszno 12-05-2016 godz. 15:30
Rozpoczęcie kursu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Leszno 05-09-2016 godz. 13:00
Rozpoczęcie kursu: Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników Leszno kwiecień
Rozpoczęcie kursu: Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – podstawowy (dla sprzedawców) Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Podstawowy kurs komputerowy Leszno trwa nabór