Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Rozpoczęcie kursu: Excel podstawowy Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Excel zaawansowany Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Excel dla ekspertów Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs na obsługę suwnic i cięgników Leszno 08-02-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Leszno 02-02-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs palacz – C.O. Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs spawalniczy – pierwszy poziom kwalifikacji Leszno 29-02-2016 godz. 15:30
Rozpoczęcie kursu: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych Leszno 15-02-2016 godz. 15:00
Rozpoczęcie kursu: Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników
wykonujących transport drogowy osób i rzeczy
Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego
lub czeladnika
Leszno 10-05-2016 godz. 15:00
Rozpoczęcie kursu: Kurs dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – spotkanie organizacyjne Leszno 30-03-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Palacz C.O. Leszno 25-01-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Elektryczny do 1 kV Leszno 14-03-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Dla sprzedawców środków ochrony roślin Leszno trwa  nabór
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp Leszno 31-05-2016 godz. 16:00
Rozpoczęcie kursu: Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych Leszno
Kościan
trwa nabór
trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: AutoCAD Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Leszno 12-05-2016 godz. 15:30
Rozpoczęcie kursu: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych Leszno kwiecień
Rozpoczęcie kursu: Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników Leszno kwiecień
Rozpoczęcie kursu: Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – podstawowy (dla sprzedawców) Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Kurs specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach Leszno trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Podstawowy kurs komputerowy Leszno trwa nabór